Δωρεάν Μεταφορικά σε όλες τις ταμειακές.

Υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ

Βελτιώσεις στη διαβίβαση δεδομένων στο myDATA

 

Το Υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ έχει προβλέψει βελτιώσεις στη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Από 1.1.2024, η διαβίβαση της σύνοψης παραστατικών συναλλαγών μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (ERP) θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Από τις 5.7.2022 έως τις 31.12.2023, η διαβίβαση της σύνοψης παραστατικών μέσω ERP θα γίνεται εντός της επόμενης ημέρας από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού.

Υπάρχουν εξαιρέσεις για επιχειρήσεις με πολύ μεγάλο όγκο συναλλαγών και ειδικές συνθήκες έκδοσης των παραστατικών τους. Για το 2023, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τη φόρμα καταχώρισης υποχρεούνται να διαβιβάζουν τις συνόψεις των παραστατικών τους σε ένα χρονικό διάστημα έως της 15ης του επόμενου μήνα. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τη φόρμα καταχώρισης θα υποχρεούνται να διαβίβαζουν τις συνόψεις των παραστατικών τους εντός της επόμενης ημέρας από την ημερομηνία έκδοσης τους. Για τη διαβίβαση δεδομένων στο myDATA μέσω λογαριασμού ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, η διαδικασία θα παραμένει ίδια.

Σχετικά Προϊόντα